Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet riktar sig till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det ska uppmuntra till förebyggande behandlingar och ge möjligheter för personer med stora behov att få tandvård till en rimlig kostnad.

Stödet består av två delar:

  • Ett statligt bidrag - särskilt tandvårdsbidrag (STB) - som ska användas till förebyggande tandvård.
  • Ett stöd som regionen administrerar och som riktar sig till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Patientavgifterna är de samma som inom hälso- och sjukvården.

En översiktligt bild av stöden finns i:
Tandvårdsstöden - Lathund för personalPDF (pdf, 1.3 MB)

Region Jämtland Härjedalens tandvårdsstöd

Regionens tandvårdsstöd fr o m 2018Word

FörhandsbedömningsblankettPDF (pdf, 144 kB)

Uppsökande nödvändig tandvård

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:
om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Intyget skickas till regionens beställarenhet som utfärdar ett blått tandvårdskort till patienten.

Statligt stöd

Försäkringskassans information om statligt tandvårdsstöd

Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag

Intyget lämnas direkt till patienten som i sin tur visar upp det för sin tandläkare eller tandhygienist.