Cancer- och omvårdnads fonden

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond är en extern bidragsgivare för anställda verksamma i vården i Region Jämtland Härjedalen.

 

Fondens mål är att stödja och utveckla vård och forskning särskilt för cancer och omvårdnad vid cancer och smärta. Stipendier kan sökas för t. ex. etikansökan, forskning, vidareutbildning, kurser och för att täcka kostnader i samband med uppsatsskrivande. Du måste arbeta minst 25% med patienter för att få stipendium.

Fonden finansieras via privata donationer och gåvor. Sedan starten 1991 har nu Jämtlands läns cancer- och omvårdnads fond delat ut mer än 18 miljoner kronor och är därmed en viktig bidragsgivare till forskning i Region Jämtland och Härjedalen.

Datum

För officiella ansökningstillfällen hänvisas du till fondens hemsida. Du kan dock söka, och beviljas, stipendier upp till ca 15 000 kr mellan de officiella ansökningstillfällena.

Ansökan

Mer information samt ansökningsanvisningar finns på fondens hemsida och du kan maila frågor till fondens ordförande Mats Nilsson eller till någon annan i styrelsen om frågor rörandes din ansökan.


Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214