Norrsken - Regional forskningskonferens 2019

Norrsken - logotype

Klinisk forskning i norra Sverige

29-30 augusti 2019

Södra Berget Hotell & Resort, Sundsvall

Regionerna Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland Härjedalen arrangerar gemensamt en forskningskonferens vartannat år som ska rotera mellan orterna. Forskningskonferensen Norrsken 2019 kommer att hållas vid Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall.

Syftet med konferensen är att lyfta fram den forskning som bedrivs i regionen kopplad till nationell/internationell forskning. Fokus för konferensen år 2019 är klinisk forskning i norra Sverige.

Du kan medverka vid konferensen med en muntlig presentation, poster eller delta som åhörare. "Call for abstract" kommer att skickas ut under december 2018.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera konferensens hemsida.


Vänliga hälsningar

Jonas Appelberg, FUI-direktör

För ytterligare information kontakta Region Västernorrland den lokala konferensvärdsgruppen via e-post.

 

I samarbete med

Region Norrbotten - Logotyp
Norrlandstingen - logotype
Region Västernorrland - Logotyp

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214