Anmälan Abstract

Norrsken - logotype

Dags att lämna in abstract till norra regionens forskningskonferens

Den 29–30 augusti 2019 är Region Västernorrland värd för norra regionens forskningskonferens – Norrsken 2019. Konferensen kommer att hållas vid Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall.

Årets konferens har fokus på Klinisk forskning i norra Sverige.
 
Konferensen vänder sig till medarbetare med anknytning till landsting/regioner i norra Sverige och som vill förmedla och ta del av forskningsresultat kopplat till nationell och internationell forskning. Konferensen kan också vara ett tillfälle för dig som önskar knyta nya kontakter.

För dig som fått forskningsanslag beviljat från landsting/region/universitet i norra sjukvårdsregionen eller från annan anslagsgivare, är konferensen ett tillfälle att återföra resultaten av din forskning. Det är inget som hindrar att du presenterar projekt som du tidigare redovisat i andra sammanhang.

Förlängd tid att lämna in abstract senast 28 februari 2019.

Vi ser fram emot ditt abstract!

ANMÄLAN ABSTRACT ÄR NU STÄNGD.
Region/landsting * (obligatorisk)
Region/landsting
Forskar-AT * (obligatorisk)
Är du AT-läkare och forskar?
Forskar-AT
Typ * (obligatorisk)
Typ
Projektet har godkänts av etikprövningsnämnd. * (obligatorisk)
Projektet har godkänts av etikprövningsnämnd.Organisera abstractet med följande rubriker - Bakgrund, Syfte, Frågeställningar, Metod, Resultat, Diskussion och Slutsats. Abstraktet får ej överstiga 2500 tecken inklusive mellanslag.

I samarbete med

Region Norrbotten - Logotyp
Norrlandstingen - logotype
Region Västernorrland - Logotyp

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214