Forskningsmedel


Region Jämtland Härjedalen fördelar årligen 5-6 miljoner kronor i form av sökbara forskningsmedel (FoU-medel). FoU-medel administreras av FoU-enheten och kan sökas av Regionens forskare som rena projektmedel, medel för finansiering av forskartjänster (deltidstjänst forskarutbildning eller deltidstjänst post doc) eller som medel för etikprövning. Kliniskt verksamma medarbetare inom Regionen kan även söka FoU-medel till skrivtid för magister-/master uppsats.

Utöver FoU-medel fördelar och administrerar Regionens FoU-enhet bas-ALF medel samt medel från Syskonen Perssons donationsfond.

Information, anvisningar och ansökningsformulär återfinns under respektive underrubrik samt via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Har du frågor? Kontakta FoU-enheten via e-post eller på telefon 063-14 24 63.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214