Bas-ALF

ALF-medlen är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Forskningsmedlen ska stödja klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården och/eller tandvården samt högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans. (Nationella ALF-avtalet 7 §; regionala samverkansavtalet 24 §).

För behörighetskriterier, användningsområde, granskning, bedömningskriterier samt övrig information hänvisar vi till researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Ansökan

Detaljerade anvisningar och ansökningsformulär återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll