Syskonen Perssons donationsfond


Stipendium från syskonen Perssons donationsfond kan sökas av läkare aktiva vid Östersunds sjukhus

Vad kan du söka projektmedel för?

Stipendium söks för att täcka kostnader gällande medicinsk forskning så som resor och arvoden.

Datum

Ansökningsomgången gällande Syskonen Perssons donationsfond för 2021 öppnar i juli 2020.
Sista ansökningsdatum är den 15 september 2020.

Ansökan

Detaljerade anvisningar, kriterium samt ansökningsformulär återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta FoU-enheten.