Syskonen Perssons donationsfond

Stipendium från syskonen Perssons donationsfond kan sökas av läkare aktiva vid Östersunds sjukhus

Vad kan du söka projektmedel för?

Stipendium söks för att täcka kostnader gällande medicinsk forskning så som resor och arvoden.

Datum

Ansökningsomgången gällande Syskonen Perssons donationsfond för 2022 öppnar 1 juli 2021.
Sista ansökningsdatum är den 15 september 2021.

Ansökan

Anvisningar och ansökningsformulär för Syskonen Perssons donationsfond finns på researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten via e-post fou@regionjh.se