Primal Pictures, anatomisk 3D-atlas

Bygg din egen anatomiska modell.

Primal Pictures är ett interaktivt och mycket detaljerad atlas över människokroppen.Du har tillgång till modulerna 3D-atlas och 3D-real time.

3D Atlas

3D Atlas har färdiga modeller över olika delar av kroppen så som Head and Neck, Thorax and Abdomen och Pelvis and Perineum. Modellerna kan skalas av i lager och visar bland annat muskler, senor, nerver och ben. Varje del av modellen är markerad med namn och tillhörande beskriving.

3D Real-time

I 3D Real-time kan du bygga din egen modell från grunden och på en mycket detaljerad nivå. Modellen går att vrida och snurra och liksom i 3D Atlas är alla delar markerade med namn. Med funktionen Ghost kan du göra delar av modellen semi-transparenta för att exempelvis kunna se hur nervbanor ligger under och mellan muskler. Det finns även dissektionsfoton.

Länkar

Intern åtkomst till Primal Pictures

Extern åtkomst till Primal Pictures (kräver ett konto i OpenAthens)

Just nu har biblioteket en testperiodDiseases & Conditions och Functional Anatomy and Therapy - dessa ingår inte i den vanliga prenumerationen.
Kontakta biblioteket om dessa moduler är av intresse.

Information

Kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se om du vill ha en visning eller hjälp med att komma igång.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se