Norrsken - logotype

Statistikutbildning

I samband med konferensen finns möjlighet att delta i statistikutbildningen Ordning och reda i data med SPSS.

Utbildningen hålls direkt efter konferensen fredagen den 30 augusti kl. 13.30-15.30 på Södra Berget Hotell & Resort.

Vid utbildningstillfället går vi igenom smarta metoder för att:

  • skapa förklaringar av variabler och koder
  • koda om/kategorisera variabler
  • skapa nya variabler
  • skapa kodböcker
  • använda syntax, dvs skapa "program" för körning av SPSS.

I samband med utbildningen finns möjlighet att ställa egna statistikfrågor till statistiker på plats.

Utbildningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs. Medtag gärna bärbar dator med SPSS.

Vid frågor maila: statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se.


Utbildningen arrangeras av Norra sjukvårdsregionens landstingsstatistiker inom ramen för Kliniska Studier Sverige - Forum Norr.

I samarbete med

Region Norrbotten - Logotyp
Region Västernorrland - Logotyp
Norrlandstingen - logotype

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214