Norrsken - logotype

Regional forskningskonferens 2023

Klinisk forskning i norra Sverige

Region Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland arrangerar tillsammans med Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet
Norrskenskonferensen 2023.

Syftet med konferensen är att lyfta fram den forskning som bedrivs i norra Sverige kopplad till nationell/internationell forskning. Årets konferens har fokus på Klinisk forskning i norra Sverige i samverkan med akademin.

Du kan medverka vid konferensen med en muntlig presentation, poster eller delta som åhörare.

Anmälan abstrakt är nu stängd.

Vi kommer löpande att uppdatera denna sida med information om konferensanmälan samt program.

Datum: 14 - 15 september 2023.

Plats: Kulturens Hus, Luleå

Speciellt inbjuden till konferensen är

Lisbeth Löpare-Johansson

Fotograf: Anders Alm

Lisbeth Löpare-Johansson, Nationell samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner och filosofie hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Lisbeth kommer att föreläsa om
"Nära vård - en nationell utblick".

Mattias Damberg

Fotograf: Region Västmanland

Mattias Damberg, docent vid Uppsala universitet och överläkare vid Geriatriska kliniken i Västerås.

Mattias leder en forskargrupp som fokuserar på äldre med depression och kognitiv sjukdom. Forskningen är inriktad på att förbättra diagnostik och psykologisk behandling av depression hos äldre.

Mattias kommer att föreläsa om
"Erfarenheter av äldrepsykiatri i omställningen till Nära vård i Västmanland".


Välkomna!

Johanna Törmä, FoU-chef
Enheten för forskning och utbildning
Region Norrbotten


För ytterligare information kontakta Region Norrbottens lokala konferensvärdsgrupp.

I samarbete med

Region Norrbotten - Logotyp
Region Västerbotten - logtyp
Region Västernorrland - Logotyp
Region Jämtland Härjedalen logotyp

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se