Norrsken - logotype

Anmälan Abstrakt

Dags att lämna in abstrakt till Norrskenskonferensen

Den 14-15 september 2023 är Region Norrbotten värd för forskningskonferensen: Norrsken 2023. Konferensen kommer att hållas på Kulturens hus i Luleå.

Årets konferens har fokus på Klinisk forskning i norra Sverige i samverkan med akademin.

Konferensen vänder sig till forskare och forskarintresserade inom region och akademi i norra Sverige och som vill förmedla och ta del av forskningsresultat kopplat till nationell/internationell klinisk forskning. Konferensen är också ett tillfälle för dig som vill skapa nya kontakter med andra forskare.

För dig som fått forskningsanslag beviljat från region/universitet i norra sjukvårdsregionen eller från annan anslagsgivare, är konferensen ett tillfälle att återföra resultat av din forskning.

Välkommen att lämna in ditt abstrakt senast 26 februari 2023

Vi ser fram emot ditt abstrakt!

ANMÄLAN ABSTRAKT ÄR NU ÖPPEN.
Organisation * (obligatorisk)
OrganisationForskar-AT
Har du en forskar-AT tjänst?
Forskar-ATÖnskemål om typ av presentation * (obligatorisk)
Önskemål om typ av presentation
Projektet har godkänts av etikprövningsnämnd. * (obligatorisk)
Projektet har godkänts av etikprövningsnämnd.Organisera abstractet med följande rubriker - Bakgrund, Syfte, Frågeställningar, Metod, Resultat, Diskussion och Slutsats. Abstraktet får ej överstiga 2500 tecken inklusive mellanslag och ska vara på svenska eller engelska.
Publicering * (obligatorisk)
Publicering

I samarbete med

Region Norrbotten - Logotyp
Region Västerbotten - logtyp
Region Västernorrland - Logotyp
Region Jämtland Härjedalen logotyp

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se