European mHealth Hub

Mobiltelefoner som en del av nya lösningar inom vården

WHO/ITU driver ett projekt som heter European mHealth Innovation and Knowledge hub (mHealthHub). ProjektCenter är en av flera leverantörer som arbetar i projektet. Syftet med projektet är att sprida framgångsrika insatser inom mHälsa i Europa och inte minst stimulera att fler länder börjar arbeta med mHälsa.

mHälsa betyder att man arbetar med olika typer av applikationer/appar som hjälpmedel i mobiltelefoner inom vården. Det ska inte blandas ihop med livsstillsappar eller liknande. Inom mHealthHub är fokus på appar som förenklar och förbättrar olika vårdprocesser för både patient och vårdgivare.

mHealth hub strävar efter att

  • Skapa förutsättningar för att mHälsa integreras i nationella hälsosystem I Europa
  • Vara WHO’s samlingspunkt för expertis inom mhälsa I Europa
  • Stödja länder vid implementering av strategier för mhälsa
  • Facilitera och stimulera innovation inom ramen för mHälsa
  • Agera katalysator för EU single Market
  • Skapa kunskapsverktyg för hälso- och sjukvård inom icke smittsamma sjukdomar (Non-communicable diseases).
  • Skapa etiskt ramverk för arbete inom mHälsa

Projektet är uppdelat på olika moment som innefattar olika uppgifter. Allt som allt strävar man efter att skapa ett utbud av bedömningsramar för lösningar inom mHälsa, specifika program för intervention inom mHälsa samt stimulera ytterligare innovationer.

Långsiktigt är målet att hubben ska bli en katalysator för Eu Digital Single Market och bidra till EU´s gränsöverskridande upptagning och bedömning av innovationer inom mHälso-domänen.

Projekttid är 1 Mars 2017–31 augusti 2021 med en budget på 3 000 000 Euro. 100 % finansierat av EU. Mottagare är Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella telekommunikationsunionen (ITU) samt Andalusian Hälsoministeriet (SSPA).Region JH är underleverantör och del i det consortium som leds av SSPA med total ersättning på 39,750 Euro.

Läs gärna mer om mHEalth Hub här. (Obs, engelsk text)

This project has received funding from the European Union under the Horizon 2020 Programme, grant reference number 737247.

Eu-logga