HSMonitor

Sidan kommer uppdateras

HSMonitor är ett pre-kommersiellt inköpsprojekt (PCP) som letar efter innovativa övervakningslösningar för att förbättra hälsotillståndet och optimera hypertoni.

Till dess läs gärna mer om projektet här (Obs, engelsk sida)

This project has received funding from the European Union under the Horizon 2020 Programme, grant reference number 856698.

Eu logga