Plattform för morgondagens tjänsteutbud skapas i Jämtland Härjedalen

Den demografiska utvecklingen och urbaniseringen har bidragit till utmaningar att säkerställa offentlig och kommersiell service. Satsningen dRural med total budget på 150 miljoner kronor syftar till att skapa en plattform för servicetjänster i Europa, där Region Jämtland Härjedalen är en av 4 europeiska regioner som leder det arbetet tillsammans med Jämtkraft, Krokoms kommun och Peak Innovation. 

Projektet syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital lösning – i form av en marknadsplats - som levererar många olika tjänster till invånare i gles- och landsbygd via en och samma portal. Tjänster inom hälso- och sjukvård samt omsorg, energisektorn, skogsindustrin och småskaliga tjänsteföretag är exempel på vad som kommer att finnas inom ramen för marknadsplatsen.

  • Med hjälp av dRural kommer vi forma ett ekosystem med olika typer av intressenter och leverantörer som har centrala funktioner i regionen, berättar Daniel Eurenius och markerar att dRural kommer ge ökade affärsmöjligheter för företag och en enklare tillvaro för boende i glesbygd.

Flera regionala aktörer deltar i projektet för att skapa en så bred helhetslösning som möjligt, däribland Krokoms kommun, Jämtkraft, Peak Innovation, Torsta AB, samt Mittuniversitetet. Region Jämtland Härjedalen har uppdraget att koordinera projektet i länet.

  • Genom att vi nyttjar den fulla potentialen med verktyg som digitalisering vill vi gemensamt utmana långa avstånd och invanda strukturer. Vi ser att detta på sikt kommer att bidra till regional kapacitet och utveckling, säger Li Zakrisson och fortsätter, det som fungerar i glesbygd fungerar också i städer.

Projektet i Jämtland Härjedalen kommer drivas under 2021–2024 med en total budget på ca 19,7 miljoner kronor. För företag i Krokoms kommun finns det möjlighet till ytterligare finansiering för produkt- och tjänsteutveckling i den nya plattformen.

Utöver Sveriges deltagande i dRural kommer plattformen att testas i Kroatien, Spanien och Nederländerna. Alla utsedda parter och europeiska länder har olika former av utmaningar för boende och företag i gles- och landsbygd.

Sidbrytning

För mer information

Li Zakrisson, projektledare Region Jämtland Härjedalen 072–244 26 36

Daniel Eurenius, projektledare Peak Innovation 070- 332 58 49

n

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se