Regionalt Resurscenter

Ta del av 95 miljarder euro och öka innovationskraften i mellersta Norrland

Regionalt ResursCenter hjälper företag och organisationer att ta del av projektpengar från EU:s Horizonprogram och samtidigt utveckla sina företag.

Regionalt ResursCenter har som mål att öka antalet ansökningar till EU:s Horizonprogram från Jämtlands och Västernorrlands län.

Projektet ska ta tillvara och använda den kunskap och kompetens om deltagande i Horizonprojekt som byggts upp på Region Jämtland Härjedalens ProjektCenter. På så sätt ska man öka medvetenheten och intresset för utvecklings- och innovationsfinansiering via Horizon-medel hos näringsliv och hälso- och sjukvårdsorganisationer i mellersta Norrland.

Genom att bygga nätverk, förmedla kompetens och skapa kluster ger projektet förutsättningar att investera i och kommersialisera innovationer och därmed öka den regionala tillväxten. Projektet ska också verka för gränsöverskridande nätverk och samarbeten mellan de båda länen.

Projektgruppen ska under projekttiden genomföra nätverksbyggande och kunskaps- och kompetensspridande aktiviteter, såsom seminarium och workshops samt delta i relevanta konferenser och mötesforum.

Aktiviteter

  • Arrangera möten, seminarier och workshops med befintliga, nya, nationella och internationella nätverk och kluster.
  • Förmedla kunskap och kontakter genom att sprida information om projektet och dess aktiviteter.

Förväntat resultat

  • Stärkt samarbete mellan akademin, företag och företagskluster för att ta del av EU-fonder och forskningsfonder, främst Horizon 2020 och Horizon Europe 2030.
  • Att Regionalt ResursCenter har etablerats som en trovärdig samverkanspartner för innovationssträvande projekt och företag inom Jämtland Härjedalen och Västernorrland.
  • Att projektet leder till ett ökat antal ansökningar och deltaganden i H2020 och HE2030

På sikt är syftet också att etablera ett Regionalt ResursCenter som efter projekttiden kan bli permanent och erbjuda stöd och vägledning i finansieringsfrågor, med fokus på utveckling och innovation.

Budget

Projektet genomförs fram till 2022-12-31. Projektet omfattar 11 920 206 kronor och Tillväxtverket finansierar med 5 960 103 kronor. Övriga medfinansiärer är Regional Utveckling Region JH med 1-1 medel 5 096 103 och Region JH egen medfinansiering 864 000 kronor.

EU logga