Mammografivagen i Östersund

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Östersunds sjukhusområde, korsningen Tysta vägen - Lugnevägen, norr om kyrkogården. Härifrån beräknas vagnen fortsätta till Bräcke i början av februari 2018.

Karta över mammografivagnens placering

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214