Välkommen till ungdomsmottagningarna i Jämtlands län

Alla ungdomar mellan 13 och under 23 år kan vända sig till oss på Ungdomsmottagningen. Var i Jämtland Härjedalen du än bor är du välkommen till oss!

Vi har tre mottagningar i länet; en i Östersund (öppet vardagar måndag-fredag), en i Strömsund, Norrgård, Verkstadgatan 41 med ingång mot gavel mot Hälsocentral. (öppet tisdagar) och en i Sveg, Ljusnegatan 1 (öppet torsdagar).

Oavsett vilken mottagning du vill besöka kontaktar du oss i Östersund för att boka tid 063 -14 24 55. 

Alla som arbetar inom hälso - och sjukvården har tystnadsplikt, det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dej, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Använd gärna våra e-tjänster på 1177.se

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)