Förslagslåda

Har du synpunkter eller förslag kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Vi tar hand om ditt meddelande inom en vecka.

Fält som är markerade med * måste fyllas i för att du ska kunna skicka formulärinnehållet.

Varning!
Använd inte nedanstående formulär för akuta sjukdomar, besvär eller för känslig information. Ditt meddelande går okrypterat över internet och vi kan därför inte garantera säkerhet och sekretess.

Förslag / synpunkter.
Om du önskar svar på ditt meddelande måste du skriva in din e-postadress i e-postfältet.
Personuppgifter.
Personuppgifter.Vilken ungdomsmottagning gäller det? * (obligatorisk)
Vilken ungdomsmottagning gäller det?
Jag har läst texten i varningsrutan och ger mitt samtycke till denna form av kommunikation. * (obligatorisk)
Jag har läst texten i varningsrutan och ger mitt samtycke till denna form av kommunikation.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214