Måndagar mellan klockan 10:00-12:45 har UM stängt

Måndagar mellan klockan 10:00-12:45 har ungdomsmottagningen stängt.  Vi har personalmöte mellan dessa tider varje vecka. Öppet som vanligt före och efter.

Text: Förnamn Efternamn

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214