Så undviker du årets influensa — enkelt, säkert och effektivt

Vintern närmar sig och med den även influensatider. Influensa är ett allvarligt problem som – till stor del i onödan – drabbar tusentals länsbor varje vinter. Ändå är det komplikationerna som är värst, främst för äldre och för vissa medicinska riskgrupper. Influensa och dess biverkningar är ett problem med en lösning. Att vaccinera sig är enkelt, effektivt och säkert. Gör det! Det ökar dina chanser till bibehållen hälsa.

Influensan i sig innebär ett hastigt insjuknande, snabbt stigande feber, frossa, hosta och allmän muskelvärk. Och efter det en trötthet som sitter i ett par veckor. Det tar på krafterna.
 
Ändå är det komplikationerna, med ökad risk att drabbas av försämrad livskvalité, som är värst. Du som är 65 år eller äldre, du som är gravid eller du som tillhör någon av de medicinska riskgrupperna löper ökad risk att drabbas av svåra följdsjukdomar som till exempel lunginflammation och hjärtsvikt. Men det finns en lösning — vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Vem bör vaccinera sig?

Alla som är 65 år eller äldre (födda 1952 eller tidigare).

Alla - oavsett ålder - som tillhör någon av följande medicinska riskgrupper:

  • kroniska hjärt- eller lungsjukdomar
  • diabetes
  • gravt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • astma (för barn gäller endast de med svåra eller ofta återkommande besvär, för vuxna gäller samtliga)
  • extrem fetma (BMI>40)
  • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen (exempelvis ALS, MS och Parkinsons sjukdom)
  • barn med flerfunktionshinder

 

Du som är frisk men har en anhörig med nedsatt immunförsvar bör vaccinera dig eftersom personer med nedsatt immunförsvar är svårare att skydda med influensavaccin.

Du som är gravid efter vecka 16 bör vaccinera dig även om du i övrigt inte tillhör någon medicinsk riskgrupp, eftersom du som gravid har sämre motståndskraft och influensan kan göra dig mycket sjuk, framför allt i slutet av graviditeten.

Vem ska inte vaccinera sig?

Du som är kraftigt äggallergisk bör avstå från influensavaccination. Även för dig som behandlas med vissa läkemedel kan det vara olämpligt med influensavaccin. Rådfråga läkare i osäkra fall.

Hur gör jag?

Du kan vaccinera dig på din hälsocentral eller distriktssköterskemottagning, tider finns via denna länk:

Vaccinationstider på länets hälsocentraler

Det finns också en tillfällig vaccinationsmottagning i sjukhusets entré. Den är öppen alla vardagar den 7 november till den 24 november, måndag till torsdag mellan 09.30 och 16.00 samt fredagar mellan 09.30 och 15.00.

För att ge bästa skydd även mot tidig influensa bör vaccinationen ske under november-december. Men kommer influensatoppen senare så går det utmärkt att vaccinera sig även under januari-februari. Skyddet börjar verka ungefär två veckor efter vaccinationen och håller i sig cirka nio månader.

Vad kostar det?

För personer födda 1952 eller tidigare, för de medicinska riskgrupperna, för gravida samt för de som har en anhörig med nedsatt immunförsvar kostar vaccinationen 75 kronor. Övriga som vill vaccinera sig betalar 130 kronor.

Nytt för i år är att influensavaccination för barn i riskgrupper är gratis.

Fungerar det?

Inget vaccin skyddar till 100 procent. Studier visar att ungefär 80 procent skyddas bland unga människor och något färre bland äldre. Du kan alltså få säsongsinfluensan även om du är vaccinerad — men symtomen blir lindrigare och komplikationerna färre.

Är det säkert?

Vaccinering mot säsongsinfluensa har gjorts i många år, och på många håll i världen. Det handlar alltså om väl beprövade vacciner. Fem till tio procent av alla som vaccinerats mot säsongsinfluensan får rodnad och ömhet på injektionsstället. Mindre än fem procent känner av lättare influensasymtom under några dagar.

Pneumokockvaccinering

Passa gärna på att tala med din läkare eller sjuksköterska om vaccinering även mot pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation efter influensasjukdom. Tillhör du en riskgrupp kan du bli svårt sjuk av en pneumokockinfektion. Därför bör du vaccinera dig även mot det.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)