Välja hälsocentral eller läkarmottagning (Hälsoval) Region Jämtland Härjedalen

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ger dig möjlighet att välja den hälsocentral som passar dig bäst.

Logotyp - Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Godkända hälsocentraler använder symbolen för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Du gör ditt val genom att fylla i en blankett som du skickar eller lämnar till den hälsocentral du vill gå till. Blanketten hittar du här nedanför. Här finns även en lista på alla godkända hälsocentraler och deras utbud av vård samt en folder som berättar mer om hälsovalet.  

Är du nöjd med din hälsocentral behöver du inte göra något utan fortsätter gå dit du brukar.

Mer information om Hälsovalet hittar du under rubriken Dokument i högerspalten.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden (1177.se) får du svar på frågor om sjukdomar och hälsa. Du kan även jämföra Region Jämtland Härjedalens hälsocentraler. Klicka här för att jämföra våra hälsocentraler.

Att välja hälsocentral i annan region eller landsting

Du kan också välja att tillhöra en hälsocentral i en annan region eller landsting. Olika regioner och landsting har olika regler för valet. Läs mer om hur det fungerar i den region eller det landsting som du vill byta till.

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen innebär bland annat att:

  • Du kommer att tillhöra din gamla hälsocentral tills dess du får ett meddelande om att du fått plats på den önskade​
  • Du kan göra ditt val med hjälp av ombud.
  • Om du väljer en hälsocentral långt ifrån din bostad kan du inte räkna med att få hembesök eller ersättning för resor.
  • Regionfinansierad primärvård kan drivas av både offentliga och privata hälsocentraler.
  • En ersättning till hälsocentralen följer med dig oberoende om du väljer en privat eller offentlig aktör.

En hälsocentral måste godkännas

I Hälsoval Region Jämtland Härjedalen måste hälsocentralerna bli godkända och uppfylla ställda krav för att få bedriva vård. Det är viktigt för att garantera den grundläggande kvaliten och att alla hälsocentraler får samma villkor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)