Välja hälsocentral eller läkarmottagning (Hälsoval) Region Jämtland Härjedalen

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ger dig möjlighet att välja den hälsocentral som passar dig bäst.

Logotyp - Hälsoval Region Jämtland Härjedalen

Godkända hälsocentraler använder symbolen för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen.

Logga in på 1177.se och välj den hälsocentral som du vill tillhöra. Ditt val av hälsocentral slår igenom direkt och du kan via inloggningen på 1177.se se vilken hälsocentral du tillhör.

Du kan också fylla i denna blankett som du skickar eller lämnar till den hälsocentral du vill gå till. Ditt val av hälsocentral slår igenom när den nya hälsocentralen mottagit din blankett.

Barn under 18 år som vill byta hälsocentral kan inte göra det genom att logga in på 1177.se utan måste använda blanketten. Målsman ska skriva under blanketten och vid gemensam vårdnad behövs underskrift av båda vårdnadshavarna.

Valbara hälsocentraler och vårdutbud

Här finns en lista på alla godkända hälsocentraler och deras utbud av vård.

Att välja hälsocentral i annan region eller landsting

Du kan välja att tillhöra en hälsocentral i en annan region eller landsting. Olika regioner och landsting har olika regler för valet. Läs mer om hur det fungerar i den region eller det landsting som du vill byta till.

En hälsocentral måste godkännas

I Hälsoval Region Jämtland Härjedalen måste hälsocentralerna bli godkända och uppfylla ställda krav för att få bedriva vård. Det är viktigt för att garantera den grundläggande kvaliten och att alla hälsocentraler får samma villkor.

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen innebär bland annat att:

  • Om du väljer en hälsocentral långt ifrån din bostad kan du inte räkna med att få hembesök eller ersättning för resor.
  • Regionfinansierad primärvård kan drivas av både offentliga och privata hälsocentraler.
  • En ersättning till hälsocentralen följer med dig oberoende om du väljer en privat eller offentlig aktör.
  • Du kan göra ditt val med hjälp av ombud.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)