Hjälp att sluta med tobak

På din lokala hälsocentral finns det tobaksaavänjare som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Remiss behövs ej.

HÄLSOCENTRALER

Brunflo hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Lena Karlsson
Tel: 063-14 20 17

Bräcke hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Mia Horneij
Tel: 0693-166 13

Frösö hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Maude Martin
Tel: 063-14 23 00

Tobaksavvänjare Henrik Modin
Tel: 063-14 23 00

Funäsdalens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Anita Dyborn
Tel: 0684-160 60

Svegs hälsocentral

Föllinge hälsocentral
Tobaksavvänjare  Kerstin Persson Moberg
Tel: 0645-71 51 30

Gäddede hälsocentral (Närvård Frostviken)
Diplomerad tobaksavvänjare  Anna-Lena Persson
Tel: 070-629 46 25

Hallens hälsocentral
Tobaksavvänjare  Tina Svendsen
Tel: 0643-44 55 00

Myrvikens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Johanna Magnusson
Tel: 0643-44 55 20

Hammarstrands hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Ulla-Lena Göransson
Tel: 0696-682 510

Hede/Vemdalen, Fjällhälsan
Diplomerad tobaksavvänjare  Lena Olsson
Tel: 0684-160 00

Hoting, Nya Närvården AB
Diplomerad tobaksavvänjare Christine Alstergren
Tel: 0671-71 66 80

Järpens hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Ingrid Halvarsson
Tel: 0647-165 50

Diplomerad tobaksavvänjare  Hanna Fjellner Föräldraledig

Krokoms hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare  Malin Cooper
Tel: 0640-166 18

Tobaksavvänjare  Marit Åberg
Tel: 166 00

Kälarne hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Berit Nordlund
Tel: 0696-166 60

Lugnviks hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Ingela Lindström
Tel: 063-14 22 75

Odensala hälsocentral
Diplomerd Tobaksavvänjare  Maria Jönsson
Tel: 063- 14 22 00

Tobaksavvänjare Elin Ström
Tel: 063-14 22 00

Strömsunds hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare Sofia Sannemo  Föräldraledig
Tel: 0670- 166 00   

Stuguns hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjar. Ulla-Lena Göransson
Tel: 0696-68 25 10

Svenstaviks hälsocentral
Diplomerad Tobaksavvänjare  Annika Törnblom
Tel: 0687-166 19

Zätagränds hälsocentral
Diplomerad tobaksavvänjare Rut Höglund-Knutsson
Tel: 063-14 21 28

Tobaksavvänjare Anna Åkerman
Tel: 063-14 21 28

Diplomerad tobaksavvänjare Lena Haagensen-Brodén
Tel: 063-14 21 28


ÖSTERSUNDS SJUKHUS

Psykiatrin ECT- mottagningen/öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad tobaksavvänjare Hanna Helgesson
Tel: 063-15 36 16

Psykiatrin ECT- mottagningen/ öppenvård affektiva tillstånd
Diplomerad Tobaksavvänjare Gunilla Björling
Tel: 063- 15 69 49

Lungavdelning 14
Diplomerad tobaksavvänjare Sylvia Einarsson
Tel: 063-15 31 24

Diplomerad tobaksavvänjare Stina Lundhag
Tel: 063-15 31 24/ 15 31 14

Reumatologmottagningen
Diplomerad tobaksavvänjare Christina Sandberg
Tel: 063-15 48 61


ÖVRIGA

Företagshälsovården Priserva AB Sveg
Diplomerad tobaksavvänjare Kicki Fabricius
Tel: 070-383 62 91

Företagshälsa Hälsorum Offerdal
Diplomerad Tobaksavvänjare Siv Eveby
Tel: 070- 594 63 24


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214