Jämtlands Taltidning. Nr 13

2017-04-07

Skriv tabellbeskrivning här

ARTIKEL

LÄNGD

Vinjett och innehållsuppläsning

2.48

Meddelanden och evenemangstips (6 st)

2.20

NYTT I KORTHET: Om det nystädade Bynäset & om Reumatikerförbundets digitala mobiltjänst för nyheter, hälsoregistrering m.m.

4.51

KULTUR: Från måleri till broderi, ny utställning på Jamtli med textila arbeten inspirerade av den jämtländske rokokomålaren Anders Berglin.

3.34

REPORTAGET: När ledarhund och förare är nya för varandra. Möt Krister och Nicke.

5.18

Veckans talbokstips.

22.59

Redaktionsrutan

1.36Nummer 14, 2017 utkommer torsdag 13 april.
 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214