Jämtlands Taltidning. Nr 28

2018-09-14

Skriv tabellbeskrivning här

ARTIKEL

LÄNGD

Vinjett och innehållsuppläsning

2.16

Meddelanden och evenemangstips (14 st)

8.50

Talbokstips med en av våra läsare - Rut Jönses.

16.52

Redaktionsrutan

1.36Nummer 29, 2018 utkommer fredag 21 september.
 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214