Enkät om hälsocentraler i Östersunds kommun

Region Jämtland Härjedalen har fem hälsocentraler (HC) i egen regi i Östersunds kommun: Brunflo HC, Frösö, HC, Odensala HC med filial i Torvalla, Lugnviks HC med filial i Lit och Zätagränds HC. Några av dessa hälsocentraler har behov av lokalförändringar och nybyggnationer, det är främst Odensala, Zätagränd och Lugnviks Hälsocentraler.

En särskild politisk arbetsgrupp har fått i uppdrag att ge förslag till antal, storlek och lokalisering för hälsocentralerna i Östersundsområdet. Därför vill vi bjuda in dig som bor i Östersunds kommun att lämna dina synpunkter genom att svara på en enkät. Frågorna i enkäten handlar om hälsocentralers tillgänglighet, om digitala vårdtjänster och om vad som är viktigt för dig när du väljer hälsocentral.

Svaren kommer att sammanställas och redovisas för regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd, och även publiceras på regionens hemsida. Enkätsvaren kommer att vägas in i både den politiska arbetsgruppens framtagande av förslag och i Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsprocess, tillsammans med många olika faktauppgifter som är viktiga i frågan.

Vi ser fram emot dina svar!

Hans Svensson
Regiondirektör
Region Jämtland Härjedalen

Du svarar anonymt på enkäten. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram där det inte framgår vad någon enskild person har svarat. Det tar cirka 5 minuter att svara, och du kan skicka in dina svar till och med den 10 augusti.

Klicka här för att komma till enkäten.

Översikt över hälsocentraler i Östersunds kommun. Klicka för att se bilderna i större format.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214