INSTÄLLT! 17/6 2020 Informationsträff ang. medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Den fysiska träffen är inställd på grund av Corona/covid-19. Utbildningen kommer framöver att ges på länk eller genom en utbildningsfilm. Mer information om detta kommer.

Allmän information till er som har funderingar kring behandling av ADHD/ADD med centralstimulantia.

  • verkningsmekanism
  • förväntningar
  • biverkningar
  • hur går det till
  • nutrirtion/kost

Kostnad:
Ingen kostnad.

Anmälan:
Ingen föranmälan

Kontaktinformation

Skötersketelefon BUP - medicinska frågor: 063-15 46 22

telefontid: mån-fre kl.11.00-12.00 och mån, tisd och torsd kl.15.00-16.00

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214