20/11 2019 Autismspektrumtillstånd dag 3

För föräldrar, berörda personer i familjens närhet samt personal på förskolor/skolor och elevhem m.m.

dag 3 innehåller:

  • stress
  • kognitivt stöd
  • sexualitet
  • kiss och bajs

för att vara med på denna utbildningsdag är det bra om du har varit på ”Autismspektrumtillstånd dag 1" och "Autismspektrumtillstånd dag 2"

datum & tid:
onsdag 20 november 2019 kl. 9.00-16.00

plats:
BUH Köpmangatan 24 Östersund lokal: Länsman

kostnad:

förälder/anhörig ingen kostnad

personal: ingen kostnad

uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan utgår en faktura på 300 kronor  

anmälan:
senast 12 november 2019

Anmälningsformulär
Det finns inga lediga platser kvar.

Kontaktinformation

ansvarig/upplysningar
Peter Söderholm, pedagog   tfn: 063-15 46 30

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214