21/11 2019 Temadag ”Att bli vuxen”

En dag som handlar om arbete, sysselsättning, boende, sexualitet & relationer, fritid och samhällsstöd. Dagen vänder sig till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning, samt närstående till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning.

Under dagen medverkar bland annat Arbetsförmedlingen, Resursenheten för Vuxenhabilitering, LSS-handläggare, Daglig verksamhet, Överförmyndarenheten, Fritid och rekreation och personal från Barn- och ungdomshabiliteringen.

Datum & tid:
Torsdag 21 november 2019 kl. 8.30-16.15

Lunchpaus kl.11.45-13.00

Plats:
BUH Köpmangatan 24 Östersund

Kostnad:
Förälder/anhörig ingen kostnad, uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan kursstart utgår en faktura på 300 kronor

Vi bjuder på enklare fika på förmiddagen och eftermiddagen. Lunch ordnar var och en på egen hand.

Anmälan:                                                                                      Senast 11 november 2019 via formuläret nedan:

Anmälningsformulär
Det finns 42 lediga platser kvar.
Personuppgifter
Personuppgifter
Deltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

T.ex. allergier, hjälpmedelsbehov, ange namn på personen det gäller om du deltar som anhörig/närstående

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar 

Eva Nyström arbetsterapeut           tfn: 063- 15 46 24

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214