22/4 Autismspektrumtillstånd dag 1 - Extratillfälle

För föräldrar, berörda personer i familjens närhet samt personal på förskolor/skolor och elevhem m.m.

På grund av hög efterfrågan har vi satt in ett extratillfälle av Autismspektrumtillstånd dag 1, med samma innehåll som utbildningsdagen 5/2.

Dag 1 innehåller:

-Grundproblematik

-Tydliggörande pedagogik

-Sociala berättelser och seriesamtal

Datum & tid:
Onsdag 22 april 2020 kl. 09.00-15.30

Plats:
BUH Köpmangatan 24 Östersund, lokal Länsman

Kostnad:
Ingen avgift.

Uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan utgår en faktura på 300 kronor

Anmälan:
Senast 16 april 2020 kl 12:00

Övrigt:
Under utbildningsdagen kommer det att vara paus på förmiddagen och eftermiddagen. Då finns tillgång till varmvatten och snabbkaffe/tepåsar - Earl Grey. Det kommer också att finnas frukt.

Anmälningsformulär
Det finns 34 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 16 april klockan 12.00.
Personuppgifter
PersonuppgifterDeltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

Ange namn på t.ex. förskola/skola och/eller det barn utbildningen är till för

T.ex. allergier eller hjälpmedelsbehov

Ansvarig/upplysningar

Peter Söderholm
Specialpedagog 
tfn: 063-15 46 30

Anmälan endast via
forumlär nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214