2/9 + 3/9 + 30/9 2020 Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation-TAKK

För familjer och personal där barnet behöver tecken som stöd som en del i sin kommunikation. Även andra anhöriga än föräldrar är välkomna.

Föreläsningar kring kommunikation, teckenanvändande, tal, språk samt om samspel och lekens betydelse för kommunikation. Teckenträning med praktiska övningar i grupp. Sånger, sagor, spel och lekar med tecken.
Kurslängden är två dagar samt en uppföljningsdag.

Teckensånghäfte att skriva utPDF

Här hittar du tips om tecken: länkar, dataprogram, spel mm.Word

Datum & tid:

Onsdag 2/9 kl 09:00-16:00

Torsdag 3/9 kl 09:00-15:00

Onsdag 30/9 kl 09:00-15:00

Plats
BUH Köpmangatan 24 Östersund

Kostnad
Ingen kostnad. Uteblir man utan att ha meddelat det senast 24 timmar innan utgår en faktura på 300 kronor. 

Anmälan
Senast tisdag 25/8 2020 via formuläret nedan.

Observera att det är två olika anmälningsformulär nedan, det ena för anhöriga och det andra för personal.

Vid anmälan lämna namn på vilket barn ni är anhörig till eller arbetar med.

Tänk på att det är många som vill gå TAKK-utbildning. Vid förhinder, vänligen lämna återbud i god tid.

Anmälningsformulär anhörig
Det finns 9 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 25 augusti klockan 17.00.
Personuppgifter
Personuppgifter
Deltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

T.ex. allergier, hjälpmedelsbehov

Anmälningsformulär personal
Det finns en ledig plats kvar. Sista anmälningsdag är den 25 augusti klockan 12.00.
Personuppgifter
Personuppgifter
Deltagare: * (obligatorisk)
Om du som uppgiftslämnare även tänker delta i evenemanget/kursen måste du också skriva in ditt namn i listan nedan. (annars stämmer inte det totala deltagarantalet)
Deltagare

Ange namn på t.ex. förskola/skola och/eller det barn utbildningen är till för.

T.ex. allergier eller hjälpmedelsbehov

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar
 
Carina Stenström
Specialpedagog
Tfn: 063-15 46 33

Anmälningar endast via
formuläret nedan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214