29/4 2020 Informationsträff ang. medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Allmän information till er som har funderingar kring behandling av ADHD/ADD med centralstimulantia.

  • verkningsmekanism
  • förväntningar
  • biverkningar
  • hur går det till
  • nutrirtion/kost

datum & tid:

onsdag 29 april

kl 15.00 - 16.00   lokal: Kling

kommande informationsträffar våren 2020:

27/5, 17/6

plats:
BUH Köpmangatan 24 Östersund

kostnad:
ingen kostnad.

anmälan:
ingen föranmälan

Kontaktinformation

Skötersketelefon BUP - medicinska frågor: 063-15 46 22

telefontid: mån-fre kl.11.00-12.00 och mån, tisd och torsd kl.15.00-16.00

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214