5/11 2019 Strategi-en föräldrakurs för dig som har ett barn, 4-12 år, med ADHD

Som förälder till ett barn med ADHD har man ofta många frågor och funderingar; ”Vad innebär egentligen diagnosen, hur påverkar den mitt barns utveckling och framtid, hur stöttar jag bäst mitt barn, vilka krav kan jag ställa på barnet, vilka rättigheter till stöd har mitt barn i skolan?” och så vidare. Ofta har man stort behov av att träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter.

Den här kursen, vänder sig till dig som är förälder (eller styvförälder) till ett barn med ADHD i åldern 4–12 år som nyligen fått sin diagnos. På kursen får du mer kunskap om ADHD, dess orsaker och konsekvenser samt hur funktionsnedsättningen påverkar såväl barnet som familjen. Du får stöd i din föräldraroll genom att lära dig handfasta strategier för att få vardagen att fungera och för att minska på tjatet och konflikterna. Du får också veta vilka krav du kan ställa på förskola/skola och vilka andra stödinsatser från samhället ditt barn och familjen kan ha rätt till. Föräldrar träffas i grupp fem eftermiddagar. Vi varvar föreläsningspass med diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Datum & tid:

Tisdagarna 5/11, 12/11, 19/11, 26/11 och 3/12.

kl. 13.00-16.00

Plats:
BUH Köpmangatan 24

Kostnad:
Ingen kostnad.

Anmälan:

Senast 20/10 2019

Genom anmälan samtycker du till att:

Region Jämtland Härjedalen behandlar de personuppgifter du lämnat om dig och ditt barn. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss och raderad när kursen är avslutad. Utan samtycke kan vi dock inte registrera din anmälan.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter samt hur du går tillväga för att begära rättelse, begränsningen av behandlingen mm. På www.regionjh.se/dataskydd.

OBS! Anmälan görs via E-post till: bupstrategibarn@regionjh.se

I anmälan uppges barnets namn och personnummer, namn på kursdeltagare och e-postadress.

Vid frågor: Rebecca Issartel tfn: 063-154643

e-post: rebecca.issartel@regionjh.se

Kontaktinformation

Ansvarig/upplysningar

Rebecca Issartel                      tfn:063-15 46 43

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214