Ätteamet

Ätteamet vänder sig till barn och ungdomar som har ät-, drick-, och sväljningssvårigheter.

Även barn som visar obehag eller rädsla vid måltid och de som sondmatas stöttas.Teamet kartlägger och bedömer barnens/ ungdomarnas ätsituation en helhetssyn av deras behov beträffande:

 • ätmiljö
 • grovmotorik och sittställning
 • matningsteknik
 • kommunikation i matsituationen
 • känslomässig och social utveckling
 • matarens sittställning
 • hjälpmedel
 • information och råd runt gastrostomier

Utbildningar

 • föräldra- och assistentutbildningar  
 • konsultationer

Behandling

 • kartläggningsveckor
 • hembesök
 • förskole- och skolbesök
 • uppföljningar

Habiliteringsprogram Barn med ät- och näringsproblemPDF

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214