Avgifter för intyg - Gula Taxan

Vissa typer av intyg tar hälso- och sjukvården betalt för enligt en avgiftstabell som heter Gula Taxan.

Avgifter tas ut för alla patienter, inklusive barn- och ungdomar, utomlänspatienter samt patienter bosatta i andra länder. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder inom Gula Taxan.

För intyg som inte finns med i listan tar vi ut samma avgift som för ett liknande intyg – och om det inte finns något liknande intyg så tar vi ut avgift enligt timtaxan.

Utdrag ur Gula Taxan Word, 36.4 kB.

Patientavgifter i Jämtland Härjedalen

Ansvarig/upplysningar

Mottagningstelefon:
Tfn: 063- 15 46 10
Telefontid: 08:30-12:00 mån-fre

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se