Mammografivagen i Bräcke

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Bräcke hälsocentral, Norrlandsgatan 19.
Härifrån beräknas vagnen fortsätta till Hammarstrand den 24 mars.

Karta över mammografivagnens placering