Mammografivagen i Föllinge

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Föllinge hälsocentral, Storgatan 12.
17 juni - 18 augusti har Mammografivagnen sommaruppehåll för att sedan fortsätta till Gäddede.

Karta över mammografivagnens placering