Mammografivagen i Gäddede

Mammografivagnen

Vecka 34 befinner sig mammografivagnen vid Gäddede hälsocentral, Läkarvägen 6.
Här står vagnen endast denna vecka och beräknas fortsätta till Strömsund den 26 augusti.

Karta över mammografivagnens placering

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214