Mammografivagen i Hammarstrand

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Hammarstrands hälsocentral, Bölevägen 5.
Härifrån beräknas vagnen fortsätta till Föllinge den 5 maj.

Karta över mammografivagnens placering