Mammografivagen i Järpen

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Järpens hälsocentral, Skolvägen 29.
Härifrån beräknas vagnen fortsätta till Östersund.

Karta över mammografivagnens placering