Mammografivagen i Östersund

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Östersunds sjukhusområde, korsningen Tysta vägen - Lugnevägen, norr om kyrkogården. Härifrån beräknas vagnen fortsätta till Bräcke i början av februari 2018.

Karta över mammografivagnens placering