Mammografivagen i Strömsund

Mammografivagnen

Just nu befinner sig mammografivagnen vid Strömsunds hälsocentral, Lövbergavägen 37.
Härifrån beräknas vagnen fortsätta till Östersund den 28 oktober.

Karta över mammografivagnens placering