Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Naturen är bra för hälsan

Forskning visar att det finns många positiva hälsoeffekter med att vara ute i naturen.
Det minskar stress och oro, ger sänkt puls och blodtryck. Humöret blir bättre, livskraften och det psykiska välmåendet ökar. Man får lättare att koncentrera sig och lösa problem. Att vara ute i naturen tillsammans med andra ökar känslan av social gemenskap.

NUR Jämtland Härjedalen – Naturen i centrum för psykisk hälsa är ett treårigt projekt i regi av Region Jämtland Härjedalen primärvården i Östersund och Krokom, Samordningsförbundet, Mittuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan och patientföreningen Balans i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Syftet är att öka psykisk hälsa genom lärande och rehabilitering.