Logotyp. HBTQ-certifierad av RSFL

Nyhetsarkiv - Ungdomsmottagningarna i Jämtlands län

 • 2020-06-22
  I AM SAHA - Internet-based assessment of mental health for refugees
  Internetbaserad kartläggning av psykisk hälsa bland flyktingar

  Mittuniversitetet genomför tillsammans med Kompetensteamet för Migrationshälsa nu en internetbaserad enkätstudie kring förekomst av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund boende i Region Jämtland-Härjedalen.Syftet är att få en aktuell bild av den psykiska hälsan i gruppen samt att utveckla och utvärdera e-hälsoverktyg för personer med flyktingbakgrund.Enkäten finns på arabiska, dari, farsi, engelska och svenska och är helt anonym. Vi vänder oss till personer som är 15 år eller äldre.Enkäten finns tillgänglig via länkarna nedan, på Mittuniversitets och Region Jämtland-Härjedalens hemsida samt via sociala medier.Varje svar gör stor skillnad!
 • 2018-04-11
  Besök vår facebooksida: Ungdomsmottagningar Jämtland Härjedalen. Vi finns även på Instagram under umjamtlandharjedalen
  Gå in här: https://www.facebook.com/Ungdomsmottagningarjh/eller på INSTAGRAM  umjamtlandharjedalen 
 • 2018-02-07
  Nyhet: Boka din tid själv via 1177 vårdguiden
  NyhetFrån och med v 7 kan ni boka tid via 1177 vårdguiden med e-legitimation.  Man kan boka tid för följande: STI, (klamydia gonorré), graviditetstest, samt receptförnyelse. Logga in med e-legitimation och följ instruktioner.
 • 2018-01-23
  NY INFORMATION  GÄLLANDE AVBOKNING SAMT OMBOKNING
  Av- och ombokning ska ske senast 24 timmar innan planerat besök. Avbokning kan göras via telesvar 063-142455, 1177 mina vårdkontakter alt här på under kontakta oss.För mer info se under om oss.