Logotyp. HBTQ-certifierad av RSFL

Kontakta oss

Kontakta Ungdomsmottagningen via telefon, besök, eller 1177:se

Om du har synpunkter på, eller vill lämna förlag till oss kan du använda dig av vår förslagslåda.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214