Enheten mot våld i nära relation

Du kan ringa eller maila oss om du har frågor om vart du ska vända dig när det gäller våldsutsatthet i en nära relation.

Det gäller dig som är utsatt eller har kännedom om någon som är utsatt.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se