Enheten mot våld i nära relation

Du kan ringa eller maila oss om du har frågor om vart du ska vända dig när det gäller våldsutsatthet i en nära relation.

Det gäller dig som är utsatt eller har kännedom om någon som är utsatt.