Lediga jobb inom Region Jämtland Härjedalen

Du kan även hitta våra lediga tjänster på vår karriärsida på Facebook eller på offentligajobb.se.

Lediga tjänster
Tjänst Arbetsplats Kommun Ansök
senast
Ambulanssjuksköterska välkomnas till stationen i Strömsund! Område Akutvård Östersund 2018-01-07
Vi välkomnar sjuksköterskor till akutmottagningen! Område Akutvård Östersund 2018-01-07
Vi välkomnar medicinsk sekreterare som önskar jobba inom akutvård på dagtid! Område Akutvård Östersund 2018-01-07
Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP) söker sjuksköterska Område Barn och unga vuxna Östersund 2018-01-07
Varierande och utvecklande jobb som arbetsterapeut inom Östersunds sjukhus Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2018-01-21
Undersköterskor till kirurgienheten Område Kirurgi, ögon, öron Östersund 2017-12-30
Undersköterska till endoskopimottagningen, Östersunds sjukhus Område Kirurgi, ögon, öron Östersund 2018-01-01
ST-läkare till Område psykiatri Område Psykiatri Östersund 2018-01-07
Leg. barnsjuksköterska till Barn och ungdomshabiliteringen, BUH Område Barn och unga vuxna Östersund 2017-12-31
Specialistläkare inom dermatologi och venereologi på hud- och kön Östersund Område Hud, infektion och medicin Östersund 2018-01-15
Mottagningssjuksköterska till hud- och kön, Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-12-29
Sjuksköterska natt till kirurgienheten, Östersunds sjukhus Område Kirurgi, ögon, öron Östersund 2018-01-07
ST-läkare till ögonmottagningen, Område ögon, öron Område Kirurgi, ögon, öron Östersund 2018-01-21
Birka Folkhögskola söker lärare till vår behandlingspedagogutbildning Regional utveckling Östersund 2017-12-15
Sjuksköterska till Kirurgimottagningen, Östersunds sjukhus Område Kirurgi, ögon, öron Östersund 2017-12-18
Område Psykiatri söker Behandlare till K2 - Återhämtning Område Psykiatri Östersund 2017-12-19
Utvecklande sjuksköterskejobb på medicinenheten Område Hud, infektion och medicin Östersund 2018-01-14
Utredare till Patientnämndens kansli Region Jämtland Härjedalen Östersund 2018-01-08
Anestesisjuksköterskor till Östersunds sjukhus! Område Akutvård Östersund 2017-12-17
Operationssjuksköterskor till Östersunds sjukhus! Område Akutvård Östersund 2017-12-17
Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet söker behandlare till Akutteamet Område Barn och unga vuxna Östersund 2017-12-31
FoU Jämt söker två Forskningsledare Regional utveckling Östersund 2018-01-15
Specialistläkare i hematologi till Östersunds sjukhus Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2018-01-31
Specialistläkare i lungsjukdomar till Östersunds sjukhus Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2018-01-31
Utvecklande sjuksköterskejobb på neurologi- och strokeenheten Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2017-12-17
Sjuksköterskor välkomnas till neonatalavdelningen på Östersunds sjukhus! Område Barn och ungdomsmedicin Östersund 2017-12-17
Strateg regional kompetensförsörjning Regional utveckling Östersund 2017-12-22
Specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre till ortopedavd. Östersund Område Ortopedi Östersund 2018-01-14
Område Psykiatri söker vik. psykolog till Beroendeenhetens öppenvård Område Psykiatri Östersund 2018-01-16
Sjuksköterska dag- och kvällstid till beroendeenhetens slutenvård, avd 1B Område Psykiatri Östersund 2018-01-16
Barnmorska Strömsund hälsocentral Primärvården Strömsund 2017-12-31
Omväxlande sjuksköterskejobb på Hjärtenheten Område Hjärta, neurologi och rehabilitering Östersund 2018-01-15
Sjuksköterska söks till ortopedavdelningen på Östersunds sjukhus Område Ortopedi Östersund 2018-01-22
Omväxlande distriktsläkarjobb hc Lit Primärvården Östersund 2017-12-17
Specialistläkare i njurmedicin till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2018-01-31
Specialistläkare i gastroenterologi och hepatologi till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2018-01-31
Vi välkomnar sjuksköterskor till vårt traineeprogram! Område Psykiatri Östersund 2018-01-01
Omväxlande distriktsläkarjobb hc Lugnvik Primärvården Östersund 2018-01-01
ST-läkare i njurmedicin till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-12-31
ST-läkare i lungmedicin till Östersunds sjukhus Område Hud, infektion och medicin Östersund 2017-12-31
Sjuksköterska natt Närvårdsavdelningen Strömsund Primärvården Strömsund 2017-12-31
Verksamhetschef Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser Område Barn och unga vuxna Östersund 2018-01-08
Socionom/Kurator Ragunda Närvårdsområde Primärvården Ragunda 2017-12-31
Socionom/ Kurator till Bräcke Närvårdsområde Primärvården Bräcke 2017-12-31
Vi på psykosavdelningen i Östersund välkomnar två sjuksköterskor! Område Psykiatri Östersund 2018-01-01
Område Psykiatri välkomnar Överläkare till Beroendeenheten i Östersund Område Psykiatri Östersund 2017-12-31
Överläkare till Resursenheten för Vuxenhabiliteringen välkomnas! Område Psykiatri Östersund 2017-12-31

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)