Välkommen till AT i Jämtland Härjedalen

Foto på personal från AT-läkarutbildningen

Från vänster: Från vänster Tina Johansson, handläggare, Katarzyna Inglot, AT-studierektor, Cecilia Högberg, AT- studierektor och Rita Sjöström. Saknas på bild gör Helene Gustavsson, personalkonsult. Foto: Gregor Janhed.

Varför göra AT i Jämtland Härjedalen?

Därför att här kan du på ett fantasiskt sätt kombinera en bra, genomtänkt AT-utbildning med ett mångsidigt socialt liv. Du kommer till en AT-grupp med stort inflytande på utbildningsinnehåll och mycket gemenskap även utanför jobbet.

Centrum för vården i Region Jämtland Härjedalen finns på sjukhuset i Östersund. Jämtlands län är stort till ytan men glest befolkat. Det gör att sjukhuset är förhållandevis lite till antalet anställda, men stort till specialkompetensen. Här kombineras alltså det lilla sjukhusets goda egenskaper med allsidigheten hos ett större sjukhus. Det gör att du som AT-läkare kommer att ta hand om alla sorters patienter.

De många gånger stora avstånden förutsätter en väl utbyggd primärvård med hälsocentraler runt om i länet. Med upp till 30 mil till sjukhuset är det inte alltid någon lösning att skicka patienten vidare till sjukhuset. Personalen ute på hälsocentralerna får alltså möta och bedöma en mängd olika skador, sjukdomar och problem.

Som svar på frågan i rubriken
— Vi tror att du skulle stortrivas i Jämtland Härjedalen med många möjligheter till en suverän fritid och en bra start på din läkarbana.

Du kan också läsa mer om länet på www.jamtland.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214