Vård, Omsorg & Socialtjänst

 • 2018-12-18
  Stöd till barn, unga och elever med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning - vem ansvarar för vad?Nytt datum 10 maj 2019. Det finns platser kvar om det är någon som glömt att anmäla sig.

  Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 % på tio år. Problematiken har även uppmärksammats av regeringen. Samtidigt finns barn som har särskilda stödbeho...
  2019-03-11 09.00
  2019-03-11 16.00
  Östersund
 • 2018-09-18
  Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar

  Tvådagars grundkurs. Kursen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster som vill kunna undersöka och behandla patienter med yrsel och balansrubbningar. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i ...
  2019-05-15 09.00
  2019-05-16 15.00
  Östersund
 • 2018-11-20
  Samarbetssamtal - Hur gör man?

  En tre dagars grundkurs i att leda samarbetssamtal Ur kursinnehållet:
  • Vad säger lagen?
  • Olika typer av samarbetssamtal och familjemedling
  • Olika skolor inom familjemedling
  • Hur gör man i praktiken?
  • Inledande ...

  2019-05-21 09.00
  2019-05-23 16.00
  Östersund
 • 2019-04-16
  Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

  Denna dag innehåller en grundlig genomgång av regelverket från att ett ärende inleds till att genomförandet av en insats avslutas. Tyngdpunkten ligger på utförarnas del av processen, men även handlägg...
  2019-05-23 09.00
  2019-05-23 16.00
  Östersund
 • 2019-03-19
  Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

  Beskrivning: Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till pro...
  2019-05-28 08.30
  2019-05-28 15.15
  Östersund
 • 2019-03-05
  Motiverande samtal (MI) – grundkurs,2-3 september

  Beskrivning:
  Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person. MI engagerar personen i samtalen samt främjar motivation t...
  2019-09-02 09.00
  2019-09-03 15.30
  Östersund
 • 2018-11-29
  Samtal med barn

  Utbildningstillfälle 1, 12 -13 september 2019Innehåll Dag 1 och 2
  • Grundläggande teoretiska perspektiv som grund för samtal med barn
  • Samtalets olika syfte- förutsättningar och metodik
  • Närvarande förutsättn...

  2019-09-12 09.00
  2019-09-13 16.00
  Östersund
 • 2019-03-06
  Motiverande samtal (MI) - grundkurs,28 -29 oktober

  Kursledare: Karolina Edler, Peak Vision Karolina är socionom och grundutbildad KBT-terapeut (steg 1) med vidareutbildningar i MI och kognitiv och beteendeinriktad coaching. Hon är medlem i Motivational...
  2019-10-28 09.00
  2019-10-29 15.10
  Östersund
 • 2019-04-02
  Grundkurs i Signs of Safety

  Kursledare: Nova Nilsdotter är en licensierad Signs of Safety-utbildare med en passion för förhållningssättet som präglat hela yrkeslivet. Hon har arbetat i sex år som socialsekreterare med barn och u...
  2019-11-26 09.00
  2019-11-28 16.00
  Östersund

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214