Feriepraktik 2019

Alla feriepraktiplatser för 2019 är tillsatta, men välkommen att söka feriepraktik hos oss nästa sommar!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214